Общи условия за ползване на електронната платформа

Общи условия за ползване на електронната платформа(Маркетплейс) www.biopapi.com

1.Предмет на общите условия

Настоящият документ представлява споразумение между Вас (Купувач или Продавач) и дружеството „Тракия Енерджи-75“ЕООД(Собственик на електронната платформа) и представлява общи условия за ползване на електронната платформа(Marketplace) www.biopapi.com, при които можете да използвате платформата през която да продавате своята стока или купувате стока от нея.

2. Данни за собственикът на платформата www.biopapi.com и ползвателите и

2.1. Дружеството „Тракия Енерджи-75“ ЕООД,  с ЕИК 200151919, със седалище и адрес на управление: гр.Мъглиж 6180, ул.“Тракийска могила“ №2 и с номер за регистрация по ДДС BG200151919 с адрес за кореспонденция гр.Казанлък 6100, ул. „ акад.Петко Стайнов“ №12, ет.5, ап.5 , телефон: +359(0)878563372, ел. поща : [email protected], [email protected]

2.2. Дружеството „Тракия Енерджи-75“ ЕООД е собственик и администратор на електронната платформа(Маркетплейс) www.biopapi.com (По-долу наричана „Платформата“), а дружеството „Тракия Енерджи-75“ ЕООД (ще бъде наричано за краткост „Собственик“).

2.3. Продавач в Платформата, ще се нарича: всяко юридическо лице или друго правно образование, което разполага със собствена стока за продажба(био или натурални храни и напитки) с доказан произход и гарантирано качество, с всички разрешителни съгласно Българското или Европейското законодателство за извършване на търговска дейност, който има сключен Договор за продажба на стоки в Платформата и приема общите условия за ползване, както и политиката за поверителност на Платформата.Продавачът се задължава и да спазва Общата политика за лоялни практики в Платформата, които са неразделна част от общите условия за ползване на Платформата.

2.4. Купувач в Платформата, ще се нарича: всяко юридическо или физическо лице, което закупува стока или стоки(био или натурални храни и напитки) от Платформата, както и се съгласява с политиката за поверителност във връзка с обработването на лични данни в Платформата и приема Общите условия за ползване на Платформата.

3.Дефиниции

3.1. Купувач – всяко физическо лице, което е навършило или е на 18 години, юридическо лице  или друго правно образувание, което отговаря на следните условия:

3.1.1 Лицето получава достъп до съдържанието в Платформата чрез използването на комуникационни средства (смарт телефон, таблет, компютър и друго) чрез използването на интернет връзка, за да достигне до публикуваните в Платформата стоки за продажба. Лицето може да заяви закупуването на стоки публикувани в Платформата чрез създаването на регистрация за купувач(акаунт за купувач) в Платформата или директно без създаването на регистрация в Платформата;

3.1.2. Лицето което е получило достъп до Платформата и е направило регистрация в Платформата, но не е направило поръчка за закупуване на стока от Платформата;

3.1.3. Лицето което е получило достъп до Платформата, но не е направило регистрация в Платформата като Купувач, но е направило поръчка за закупуване на стока от Платформата;

3.2. Продавач – всяко юридическо лице или друго правно образование, което разполага със собствена стока за продажба(био или натурални храни и напитки) с доказан произход и гарантирано качество, с всички разрешителни съгласно Българското или Европейското законодателство за извършване на търговска дейност, който има сключен Договор за продажба на стоки в Платформата и приема общите условия за ползване, както и политиката за поверителност на Платформата. Той се задължава и да спазва Общата политика за лоялни практики в Платформата, които са неразделна част от общите условия за ползване на Платформата.

3.3. Електронната платформа(Marketplace) www.biopapi.com- платформа за електронна търговия на био или натурални храни и напитки, предоставени от Продавачи собственици на стоките с  доказан произход и гарантирано качество, с всички разрешителни съгласно Българското или Европейското законодателство за извършване на търговска дейност или Собственика на Платформата. Тази платформа е собственост на Собственика, а именно дружеството „Тракия Енерджи-75“ ЕООД.

3.4. Профил на магазин в Платформата – за всеки Продавач в Платформата, ще бъде създаден профил на магазин с продаваните от Продавача стоки, както информация за самия Продавач с приложени всички разрешителни и сертификати за извършване на търговска дейност съгласно Българското и Европейското законодателство(виртуален магазин).

3.5. Профил( Моят акаунт) на Купувача – регистрационна форма в която Купувача записва адрес на електронна поща(потребителско име в платформата) и парола, допълнителна информация в личната страница:  снимка, име и фамилия, адрес за доставка, адрес за фактуриране и други.

3.6. Профил (Моят акаунт) на Продавача – регистрационна форма на магазина в Платформата в която ще се съдържа: заглавен банер на магазина(лого), заглавна снимка на магазина, име на магазина, колко продукта може да се листват на една страница, адрес на магазина, телефонен номер на магазина, телефонен номер на продавача, сертификати за производство, документи доказващи произход, документи доказващи, че продавача може да извършва търговска дейност и други.

3.7. Любими- секция в Платформата, Купувачът  може да добави любими стоки и те ще се запазят в тази секция, за да може Купувачът да следи за евентуални кампании и по-лесно да си закупува стоките без да е нужно да влиза в различните магазини.

3.8. Списък в секция Любими- В този списък Купувачът може да добавя или да премахва любими стоки.

3.9.Количка – секция в Платформата, която позволява на Купувача да добавя стоки, които желае да закупи към момента на добавянето или по-късно, след като завърши изцяло поръчките, но ако не се завърши поръчката и в количката останат стоки, за които не се е осъществило закупуване, то Платформата ще изпрати съобщение до Купувача да завърши своята поръчка.

3.10. Поръчка- представлява електронен формуляр с който Купувачът заявява на Продавача, че иска да закупи продаваната стока или стоки от Продавача чрез използването на Платформата. А в секция Поръчки в профила на Продавача се отразява направената поръчка за закупуване на стока или стоки от страна на Купувача.

3.11. Стока или стоки – всеки продукт или продукти, които се намират в Платформата и са качени в нея в следствие на подписан договор между Продавача и Собственика на Платформата, които са достъпни до Купувача и могат да бъдат закупени от Купувача през Платформата.

3.12. Кампания- Собственикът на Платформата организира различни рекламни съобщения, клипове, късометражни филми и други рекламни приложения за определени стоки в Платформата с цел популяризирането им на пазара.Тези кампании ще бъдат провеждани за определен срок от време и за определен вид стоки(подбрани тематично).

3.13.Договор – представлява сключен договор за продажба на стоки между Продавача и Собственика на Платформата, в който е неразделна част са и тези Общи условия за ползване.

3.14. Съдържание – цялата информация, която се намира в Платформата за предлаганите стоки, Продавач, Купувач, Любими продукти, ревюта, въпроси и отговори, коментари и всичко което се съдържа като информация в Платформата.За да се използва съдържанието на Платформата, то Купувачът, Продавачът и Собственика на Платформата трябва да имат достъп до интернет и да разполагат с електронни средства за комуникация, а именно: смарт телефони, таблети, компютри и друга комуникационна техника.

3.15. Търговски съобщение – това са всякакъв вид съобщение, които могат да бъдат изпращани до Купувачи или Продавачи свързани с различни кампании с цел популяризиране на стоките представени в Платформата.

3.16. Ревю – това е оценка, която се дава от Купувача на стока или стоки от Платформата, както и за Продавачи в Платформата, основаваща се на качеството и съдържанието на продукта, качество по доставка на продукта, а ревюто на продукта може да се направи от консуматора на този продукт изразяващ своето мнение.

3.17. Отзиви – в отзиви може да се даде критична оценка на ревюто или да се коментира стока или стоки.

3.18. Въпрос – всякакви въпроси относно качеството, количеството, съдържанието, опаковката и доставката на продукта или продуктите. Въпроси може да се задават и към Собственика на Платформата свързани с намиране на стоки или технически проблеми.

3.19. Отговор – представлява писмена форма-отговор на зададения въпрос от страна на Купувача към Продавача или от страна на Купувачът или Продавача към Собственика на Платформата. За всеки зададен въпрос в Платформата се дава конкретния отговор от съответния участник в нея.

4. Общи положения

4.1. Общите условия за ползване на Платформата обвързват всички ползватели на Платформата, а именно Продавачите и Купувачите в нея.

4.2. Използването на Платформата означава следното, че: 

 • Ако вие сте Купувач, то при закупуването на стока от Платформата се съгласявате с Общите условия за ползване на Платформата;
 • Ако вие сте Продавач, то при предлагането на стока в Платформата заедно с подписването на Договора за продажба на стоки в Платформата сте съгласни и приемате Общите условия за ползване на Платформата, които са неразделна част от Договора. 

4.3. Собственикът си запазва правото да изменя или актуализира Общите условия за ползване по които Платформата да се използва от страна на Продавача в нея и Купувача в случай, че настъпи промяна в Българското или Европейското законодателство или в случай, че се наложат регулации, изменения или изисквания от компетентни органи.В случай на промяна на Общите условия за ползване на Платформата, ще бъдат направени съответните нужни уведомления към заинтересованите страни. Към всеки подписан договор за продажба на стоки ще съдържа като неразделна част и общите условия за ползване на Платформата.

4.4. В Платформата всички изображения, информация за съдържание на стоката, тегло, сертификати, разрешителни за продажба на стоката и други документи се предоставят на Собственика на Платформата, който от своя страна публикува съответната информация в своята платформа. Всички публикации са направени в съответствие с предоставената информация от Продавача на стоката към Собственика на Платформата и за точността и  отговаря Продавача. 

4.5. Цялата информация по стоките и закупуване на стоките от Купувача ще бъда публикувана в Платформата от Собственика и, а самата информация ще бъде предоставена на Собственика на Платформата от Продавача.

4.6. Всички представени стоки за продажба в Платформата са в налично количество при Продавача.

В случай, че се окаже ограничено количество от дадена стока, то задължително се отбелязва от страна на Собственика на Платформата в Платформата като ограничена наличност, след направена писмена заявка от страна на Продавача към Собственика на Платформата за отразяване на продукта в Платформата в статус: Ограничена наличност.

В случай, че имаме изчерпан продукт от предложените за продажба стоки в Платформата, то този продукт ще бъде свален от Платформата.

5.Сигурност на вашите данни

5.1. Собственикът на Платформата предприема мерки за защита на личните данни на потребителите си съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни. За поверителни данни се смятат данните предоставени в потребителския акаунт.

5.2.Регистрираните потребители носят пълна отговорност за запазването в тайна на потребителското си име и парола и за всички действия, извършени с техните потребителски име и парола.

5.3.При желание на потребителя неговият профил може да бъде изтрит от системата на Собственика на Платформата,  заедно с личните му данни след писмено уведомяване на имейл адрес [email protected]

5.4. Всички потребители на Платформата заявяват, че ще спазват Политиката за поверителност във връзка с обработването на лични данни в Плтаформата.

6.Политика за онлайн продажба

6.1. Достъп до поръчка в Платформата има всеки Купувач желаещ да закупи стока или стоки от Платформата.

6.2. Собственикът на Платформата си запазва правото да ограничи правото на Продавач да продава в Платформата при некоректно изпълнение на три поръчки по вина на Продавача.

6.3. Собственикът на Платформата си запазва правото да ограничи ползването на Купувач на Платформата, който е Злоупотребил с правата си и е в ущърб на Платформата и Продавачите, както и на други лица ползватели  в нея. В този случай правото на Купувача е да се обърне към Собственика на Платформата, да се свърже на посочените контакти или да напише в писмена форма да му бъдат предоставени причините за ограничаване на правото му на ползване в Платформата.

7.Поръчка

7.1. Купувачът може да направи поръчки в Платформата чрез добавянето на съответната стока или стоки в Количка за стоки, следвайки стъпките за закупуване на стока или стоки в Платформата.

7.2. Не е задължително Купувачът да има направен профил (акаунт) за Купувач в Платформата, за да направи поръчка за закупуване на стока или стоки.

7.3. Ако сте направили веднъж профил(акаунт) за Купувач в Платформата, няма да ви се налага при направата на поръчка за закупуване на стока да въвеждате всеки път вашите данни.

7.4. Купувачът има право да направи поръчка или поръчки в Платформата по електронен път или по телефон(в случай на техническа невъзможност), като служител на Платформата отрази от негово име направената поръчка по телефона.

7.5. Купувачът се задължава в процес на извършване на поръчката да попълни точно и последователно, всички необходими данни за осъществяване на поръчка за закупуване на стока в Платформата

7.6.След финализиране на всяка поръчка, на предоставения телефонен номер на Купувача ще се направи телефонно обаждане от страна на Продавача към Купувача за потвърждаване на поръчката, а на електронния адрес на Купувача ще се получи имейл с цялата информация по поръчката. Ако са необходими уточнения за условията или адреса на доставка, Продавачът ще се свържи с Купувача за уточняване на поръчката.

8.Цени, плащане и доставка

8.1. Всички цени на стоките за продажба в Платформата са крайни и са обявени в Български лева(BGN) с включено ДДС.

8.2.Начин на плащане : „плащане при доставка“ , той се осъществява с (наложен платеж , пощенски паричен превод или друг начин на плащане позволен съобразен с Българското законодателство) и се осъществява при получаване на стоката от Купувача чрез Куриер.

8.3. Ако Купувачът желае да получи фактура, е необходимо да попълни данните в съответния формуляр. Фактурата ще бъде изпратена след плащане на поръчаната от него стока.

8.4. Доставки на стоки закупени от Платформата ще се извършват на територията на България, в рамките на 1 до 6 работни дни само чрез куриер. Цената на услугата се определя според избрания начин на доставка, адреса и теглото на поръчаната стока.

8.5. Посочените сроковете за доставка се отнасят за поръчки, направени до 16.00 ч. в работни дни. За поръчки направени след 16.00 ч. срокът за доставка се удължава с един работен ден. При независещи от нас и извънредни обстоятелства сроковете на доставка може да не бъдат спазени, за което Купувачите ще бъдат навременно информирани.

9.Отказ на поръчка

9.1. Купувачът имат право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочват причина, да се откаже от поръчаните стоки в срок от 14 дни, считано от датата на приемане на стоката.

9.2.Купувачът може да върне закупените от Платформата продукти без причина за връщане в рамките на 14 дни от датата на закупуването при следните условия:

 • Продуктите да са в оригиналната си опаковка
 • Да няма следи от употреба, нарушен вид или зацапване
 • Да не са отваряни или да е консумирано от тях
 • Да се включи оригиналната фактура или поръчка, с която сте получили продуктите (с Вашата поръчка ще получите придружаващ документ – фискален бон при плащане при доставка или фактура по Ваше желание)
 • Разходите по връщането на продуктите са за сметка на клиента

9.3. При отказ на стоката Продавачът на стока ще възстанови по посочена от Купувача банкова сметка, както и  всички получени плащания не по-късно от 14 дни считано от датата, на която клиента ни е информирал за решението за отказ. 

9.4. Продавачът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато му бъдат представени доказателства, че стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. Купувачът трябва да поеме преките разходи по връщане на стоките като разходите се очаква да не надвишат приблизително сумата за доставката или стандартната куриерска услуга. Купувачът е отговорен за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество и характеристики.

9.5. Стоки за които Купувачът няма право на отказ

Купувачът няма право да се откаже от поръчка на следните стоки:

 • при поръчка, която е изпълнена напълно с изричното предварително съгласие и потвърждение от негова страна за закупуване на стока и знае предварително, че ще загуби правото си на отказ на поръчка;
 • при поръчка на стоки с кратък срок на годност;
 • при доставка на стоки, които след доставката им са смесени и са нарушили първоначалния си състав, както и поради хигиенно-санитарни норми;
 • при доставка на съответните стоки(храни и напитки), те са разпечатани и по този начин е нарушено санитарно-хигиенното изискване за хранителни продукти и напитки;

10.Право на интелектуална собственост

10.1.Съдържанието съгласно т.3 „Дефиниции“, и всичко включено в Платформата като информация, лого и наименование, всякакви графични и софтуерни приложения, тестове, рекламни кампании и свързаните с тях текстове, филми, клипове и други са изключителна собственост на Собственика на Платформата.

10.2. Собственикът на Платформата е запазил всички свои технически средства за работата на Платформата в това число(домейн, хостингов план, тема за Маркетплейс и други инструменти), като за всички тях Собственикът има законовите лицензии и документи доказващи собствеността им.

10.3.Продавачът ще има право да използва част Съдържанието на Платформата за търговски цели след предварително разрешение от страна на Собственика на Платформата.

10.4. Забранено и използването на Съдържанието на Платформата от други лица без да има предварително писмено съгласие от страна на Собственика на Платформата.

10.5. Всяка злоупотреба с използване на съдържанието на Платформата без разрешение от страна на Собственика ще се счита за кражба на авторско право.

11.Търговски съобщения

11.1. Купувачът има право от момента в който си създаде профил на Купувач да изрази съгласието да получава Търговски съобщения от Платформата.

11.2. Купувачът има право и да откаже съгласието за получаването на Търговски съобщения, но в случай на отказ част от съобщенията могат да бъдат получавани отново.

11.3. Купувачът при незавършена поръчка, а само добавени в Количка стоки ще получи съобщение да завърши своята поръчка или да изпразни количката със стоки.

11.4. При съгласие от страна на Купувача да получава Търговски съобщения, то ще му бъде известявано всяка промяна в цените на стоките в секция Количка, както и за стоки подобни на тези в секция Количка.

11.5.При съгласие от страна на Купувача да получава Търговски съобщения, то ще му бъде известявано за всяка промяна на стоки и цени на стоки в секция „Любими“.

11.6. При направата на поръчка Купувачът ще бъде известяван за стоки, които са сродни на тези, за които е направил поръчка и може да ги добави към своята поръчка.

12.Ревюта, отзиви, въпроси и отговори

12.1. Писането на Ревю, Отзиви и Въпроси в Платформата може да се прави от Купувача на стока, за да изрази своето мнение към дадения продукт, както и да даде своята оценка.

12.2. Писането на Отговор се осъществява от Продавача или от Собственика на Платформата в случай на проблем при използването и.

12.3.Писането на Ревюта, Отзиви, Въпроси и Отговори ще се осъществява на български език(на кирилица), както и ще се спазва добрия тон на общуване без да се използват цинизми, без да се използват думи нарушаващи човешките права, без всяване на расова и полова омраза.

12.4. Всеки въпрос да бъде поместен във формата за контакти, която се намира в секция Контакти и бъде зададен към Продавач или Собственик на Платформата.

12.5. Всяко ревю или отзив ще бъде направено в съответния продукт, като се увери, че публикувана от Купувача информация е: реална, коректна, неподвеждаща, да няма рекламен характер на друг продукт, да не се публикува и посочва други сайтове и URL адреси сочещи към други продукти, да се посочва достоверна информация съобразена с Българското и Европейското законодателство, да не се публикува информация за лични данни или каквато и било информация, която може да разкрие лични данни.

12.6. Със създаване на Ревю за даден продукт Купувача дава и Рейтинг(Оценка) на продукта, така че е много важно да се даде реална оценка на продукта, тъй като това може да повлияе на предлагана стока и нейната продажба, ако тази оценка не е реална.

12.7. В случай на ревю,отзив, въпрос или отговор, ако се установи нарушение и неспазване на Общите правила за ползване на платформата, то това ревю или отзив може да бъде премахнато от Собственика на Платформата.

12.8. В случай, че Собственикът на Платформата установи, че има нарушения от страна на Купувача да създаде ревю или отзив за даден продукт, то Ревюто или Отзива могат да бъдат елиминирани в момента на публикуването без да се дава обосновка на Купувача направил Ревюто.

12.9. Относно рекламации и оплаквания за дадена стока, всеки Купувач има правото да направи своята рекламация или оплакване към Продавача на стока, като попълни приложен формуляр и го изпрати до Продавача на ел.поща: [email protected]

ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ОТКАЗ

ДО

   (Името на магазина)

………………………………

С настоящото уведомявам, че се отказвам от покупката на следните стоки:

………………………………………………….

(наименование на продукта)

Стоката е поръчана на ……………………..

Поради несъответствие на описанието на продуктите и намалено тегло на продукта от посоченото в Платформата.

Стоката е получена на ……………………….(посочва се датата на получаване на продукта от Купувача)

……………………………………………………..(Име на Купувача)

13 . Надзорни органи:

13.1  Комисия за защита на личните данни,  гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел.: (02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40, ел.поща: [email protected], [email protected], www.cpdp.bg

13.2. Комисия за защита на потребителите, гр. София, п.к. 1000, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24, факс: 02 / 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22,  www.kzp.bg