Политика за поверителност

Политика за поверителност

във връзка с обработването на лични данни  в електронната платформа www.biopapi.com

Гарантирането на правото на защита на личните данни при използването на електронната платформа www.biopapi.com е основен ангажимент на дружеството собственик на платформата, поради което ще обработваме Вашите данни при осъществяване дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. 

Настоящата информация има цел да ви информира за всички аспекти на обработката личните ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка.Тъй като един от основните принципи на тази правна рамка е прозрачността, като с изготвянето на настоящия документ, искаме да ви уведомим за начина, по който ще събираме, използваме, предаваме и защитаваме Вашите лични данни. 

Ще ви представим и как си  взаимодействате с нас чрез използването на нашата платформа  във връзка с продукти и услуги, включително чрез бъдещо мобилно приложение на платформата.

Уведомяваме ви че периодично ще актуализираме настоящата Политика за поверителност съгласно измененията в Българското и европейското законодателство и частта от него в обработване и съхранение  на лични данни. 

В случай на изменение дружеството собственик на електронната платформа се задължава да публикува изменената(актуална) версия за Политика на поверителност в електронната платформа www.biopapi.com.

Информация относно дружеството, което ще съхранява и обработва личните данни:

„Тракия Енерджи-75“ ЕООД с ЕИК 200151919, със седалище и адрес на управление: Р.България, обл.Стара Загора, общ.Мъглиж, гр.Мъглиж, ул.“Тракийска могила“ №2,представлявано и управлявано от Пенка Кънчева Михайлова (наричани по-долу „Biopapi“ или „Дружеството“). 

Адрес за кореспонденция с дружеството, което ще съхранява и обработва личните данни:

„Тракия Енерджи-75“ ЕООД гр.Казанлък, обл.Стара Загора, ул.“Петко Стайнов“ №12,ет.5, ап.5,

e-mail: [email protected], www.biopapi.com

Информация относно компетентния надзорен орган за защита на личните данни:

Комисия за защита на личните данни със седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg

Тъй като Вашите мнения винаги са важни за нас и ние винаги имаме готовност да Ви предоставяме допълнителна информация, която може да Ви е необходима във връзка с обработването на вашите данни, Ви апелираме да се свържете с Biopapi или да пишете на ел.поща: [email protected]

Основание за събиране, обработване и съхранение на лични  данни:

Чл. 1.Дружеството събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на електронната платформа https://www.biopapi.com и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание: Изрично получено съгласие от Вас като клиент;

 • Изпълнение на задълженията на Дружеството по договор с Вас;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Дружеството;
 • За целите на легитимните интереси на Дружеството или на трета страна;

Чл.2 Събирането, обработването и използването на личните данни в електронна платформа е съобразено изцяло с Българското и европейското законодателство.

 1. Целите, за да бъдат събирани, обработвани и съхранени личните данни в електронната платформа са следните :
 • Когато си създавате профил като Купувач в електронната платформа Biopapi, Вие ни изпращате вашите адрес на електронна поща(като потребителско име в платформата)  и парола;
 • Когато си създавате профил като Продавач в електронната платформа Biopapi, Вие ни изпращате вашите адрес на електронна поща(като потребителско име в платформата) , парола, име и фамилия, име на магазина, линк на магазина и телефонен номер;
 • Когато добавите и допълнителна информация към личната ви страница (Моят акаунт) в Купувач от платформата на Biopapi като: снимка, име и фамилия, адрес за доставка, адрес за фактуриране и други;
 • Когато добавите и допълнителна информация към личната ви страница (Моят акаунт) в Продавач от платформата на Biopapi като: заглавен банер на магазина,профилна снимка, име на магазина, колко продукта могат да се листват на една страница на магазина,адрес на магазина, телефонен номер на продавача, сертификати за био производство, документи доказващи произхода на стоката и други;
 • Когато правите поръчка, вие ни предоставяте следната информация: желаният от Вас продукт, собствено и фамилно име, адрес за доставка, данни за фактуриране, начин на плащане, телефонен номер и други.
 • Когато събираме и впоследствие обработваме определена информация, относно поведението ви при сърфиране в нашата електронна платформа, за да персонализираме вашето онлайн преживяване и изготвим предложения, които са съобразени с вашия профил. 
 • В нашата електронна платформа можем да съхраняваме и събираме информация посредством бисквитки (cookies)  като за целта е изготвена и  Политиката за бисквитките.
 • Когато се изпраща бюлетин с предложения при заявен от вас интерес.
 • Когато се извършва актуализация на профил на Купувача или Продавача.
 • Когато се осъществява актуализация на предложените стоки.
 1. В електронна платформа Biopapi ще се спазват следните принципи:
 • Законосъобразност
 • добросъвестност 
 • прозрачност
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.
 1. Дружеството не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни,  данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.
 • данни на непълнолетни лица.

(4) При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите
 •  Министерство на вътрешните работи 
 • други държавни и общински органи.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява нашето дружество:

Чл. 3. (1) Дружеството извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни за следните цели:

 • Регистрация на Купувач в електронната платформа- целта на тази операция е да се създаде профил на Купувача в електронната платформа за закупуване и доставяне на стоки. Регистрацията на Купувача не е задължителна, но е задължително да се въведат данни за доставка и начин на плащане.
 • Регистрация на Продавач в електронната платформа- целта на тази операция е да се създаде профил на Продавача в електронната платформа за продажба и доставяне на стоки. Регистрацията на Продавача е задължителна.
 • Заявка за получаване на бюлетин
 • Актуализация на профил

Заключение от оценката на въздействие: Въз основа на извършената оценка на въздействието, операцията „Регистрация на Купувач в електронната платформа и изпълнение на договор за покупко-продажба от разстояние“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.

Сключване и изпълнение на търговска сделка с Купувач и Продавач – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни и обстоятелството, че част от тях се събират от публично достъпни източници, провеждането на оценка на въздействието не е необходимо извършването на оценка на въздействието на операцията.

Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни, провеждането на оценка на въздействието не е необходимо извършването на оценка на въздействието на операцията.

Упражняване право на отказ или извършване на рекламация – целта на тази операция е администриране на процеса по упражняване на правото на отказ или рекламация от клиента. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни, провеждането на оценка на въздействието не е необходимо извършването на оценка на въздействието на операцията.

Срок за съхранение на личните данни

Чл.4(1) Дружеството съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила Ви в електронната платформа. След заличаване на профила ви, Дружеството полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност).

(2)Дружеството обработва Вашите лични данни, които сте предоставили при извършване на поръчка без регистрация в електронната платформа, до приключване на поръчката, освен ако сте дали своето изрично съгласие при извършване на поръчката данните Ви да се обработват за целите на подобряване на услугата, предоставяне на препоръчано съдържание за Вас, индивидуални условия, промоции, както и за статистически цели.

(3) Дружеството съхранява Вашите лични данни, предоставени във връзка с направените през електронната платформа онлайн поръчки за срок от 5 години за целите на защита на правните интереси на Продавача при съдебни или административни спорове с потребители на електронната платформата.

(4) Дружеството Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходим да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Дружеството или друго лице.

(5)Дружеството съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на Вашия профил в електронната платформа  или до приключване на поръчката.

(6)Купувачът или Продавача в електронната платформа могат да поискат да бъде изтрит акаунта  в електронната платформа на Дружеството, тогава ако има осъществени сделки по тези акаунти ще се съхраняват данните според Българското и европейското законодателство.

Чл. 5. Дружеството съхранява личните данни на законните представители на търговските си партньори за срока на изпълнение на договора, за спазване на легитимните интереси и законови задължения на Дружеството, като този срок може да надхвърля срока на сключения договор за продажба на стоки в електронната платформа.

Предаване на Вашите лични данни за обработка

Чл. 6. (1) Дружеството може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

(2) Дружеството Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Чрез вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни, може да се оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни.

В зависимост от случая, можем да предаваме или даваме достъп до някои от Вашите лични данни на следните категории получатели:

 • партньори в пазарната платформа на Biopapi;
 • доставчици на куриерски услуги;
 • доставчици на ИТ услуги;
 • други компании, с които ние можем да разработваме съвместни програми за продаване на пазара на нашите стоки и услуги.

Ако сме задължени по закон, или ако това е необходимо за защита на законните ни интереси, можем да разкриваме определени лични данни и на публични органи.

Гарантираме, че достъпът до Вашите данни от частноправни субекти-трети страни се осъществява съгласно законовите разпоредби в областта на защитата на данните и поверителността на информацията, въз основа на договори, сключени с тях.

Чл. 7. (1) Ако не желаете предоставените от Вас лични данни да се обработват за маркетингови цели и получаване на бюлетин, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка, като попълните формата за оттегляне на съгласие в Приложение № 1 или чрез искане в свободен текст, и ни го изпратите по имейл на адрес [email protected]

(2) След като получим Вашето искане, ще Ви изпратим на имейла, който сте посочили за получаване на бюлетини и рекламни съобщения, писмо с подробни инструкции за верификацията Ви като получател на бюлетини и субект на личните данни, за които е заявено оттегляне на съгласието.

(3)Оттеглянето на съгласието не се отразява на законосъобразността на обработването на лични данни, което Дружеството е извършвал до този момент.

Защита на личните ви данни

Дружеството се ангажира да гарантираме сигурността на личните данни като прилагаме подходящи технически и организационни мерки при съблюдаване на промишлените стандарти.

Съхраняваме Вашите данни на сигурни сървъри като използваме най-новите алгоритми за криптиране и гарантираме съхранението на резервни копия.

Цялата информация се криптира чрез SSL технология.

Въпреки мерките, които прилагаме, за да защитаваме вашите лични данни, ние сме наясно, че по принцип предаването на информация по интернет или други публични мрежи не е напълно безопасно, като съществува риск данните да могат да се преглеждат и използват от неупълномощени трети страни. Ние не можем да поемем отговорност за тези уязвимости на системи, които не са под нашия контрол.

 Вашите права по съхранение и обработка на личните данни

Право на достъп

Чл. 8. (1) Вие имате право да изискате и получите от Дружеството потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, като изпратите искане в свободен текст по имейл [email protected]

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) След като получим Вашето искане, ще Ви изпратим на имейла, който сте използвали за регистрация или извършване на поръчки в електронната платформа, писмо с подробни инструкции за верификацията Ви като субект на личните данни, до които е заявен достъп.

(4) След извършване на верификацията, съгласно ал. 3, Дружеството Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(5) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Дружеството си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване

Чл. 9. (1) Вие можете по всяко време да коригирате или да попълните неточните или непълни лични данни, свързани с Вас, през опцията „Моят профил“.

(2) Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в платформата или с отправяне на искане до Дружеството на имейл [email protected], чрез искане в свободен текст.

Право на изтриване 

Чл. 10. (1) Вие имате правото да поискате от Дружеството изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Дружеството  има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Дружеството;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) Дружеството не е длъжно да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Дружеството или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) За да упражните правото си да бъдат изтрити личните ви данни, е необходимо да изпратите по имейл на адрес :  [email protected] ,искане за изтриване на личните Ви данни, които Дружеството обработва, като попълните формата в Приложение № 2 или чрез искане в свободен текст, след което Администраторът ще изпрати на имейла, който сте използвали за регистрация или извършване на поръчки в електронния магазин, писмо с подробни инструкции за верификацията Ви като потребител на магазина и субект на личните данни, за които е отправено искане за изтриване.

(4) След като удостоверим идентичност на лицето, отправило искането и лицето, за което се отнасят данните в съответствие с изпратените Ви инструкции, ние ще изтрием всички данни, които обработваме за Вас, в съответствие с ал. 3.

(5) Ако има направена от Вас поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да поискате да бъдат изтрити данните ви е при успешното завършване на поръчката.

Право на ограничаване

Чл. 11. Вие имате право да изискате от Дружеството да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, като ни изпратите искане в свободен текст по имейл на адрес [email protected], когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Дружеството да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • Дружеството не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Дружеството имат преимущество пред Вашите интереси.

(2) След като получим Вашето искане, ще Ви изпратим на имейла, който сте използвали за регистрация или извършване на поръчки в електронната платформа, писмо с подробни инструкции за верификацията Ви като потребител на платформата и субект на личните данни, за които е отправено искане за ограничаване на обработването.

(3) След извършване на верификацията съгласно ал. 2, Дружеството ще преустанови обработката на Вашите данни, но няма да премахне публикациите, които сте направили в електронната платформа, ако има такива.

Право на преносимост

Чл. 12. (1) Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с Дружеството, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете:

 • да поискате от Дружеството да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друго Дружество;
 • да поискате от Дружеството пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочено от Вас Дружество (Дружество-администратор на данни), когато това е технически осъществимо.

(2) Вие можете да упражните правото на преносимост като ни изпратите по имейл на  адрес [email protected] , попълнена формата съгласно Приложение № 3 или искане в свободен текст, след което Дружеството ще изпрати на имейла, който сте използвали за регистрация или извършване на поръчки в електронната платформа, писмо с подробни инструкции за верификацията Ви като потребител на платформата и субект на личните данни, за които е отправено искане за преносимост.

(3) След извършване на верификацията съгласно ал. 2, Дружеството ще изпрати на посочения от Вас имейл данните, които обработва за Вас, във формат XML.

Право на получаване на информация

Чл. 13. Вие можете да поискате от Дружеството да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Дружеството може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Чл. 14. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Дружеството, които се отнасят до него, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 15. (1) Ако Дружеството установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) Дружеството не е длъжно да Ви уведомява, ако:

 • е предприело подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взело впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.
 • Лица, на които се предоставят личните Ви данни

Чл. 16. (1) За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугата в пълната й функционалност и с оглед Вашите интереси, Дружеството може да предостави данните на следните лица, които са обработващи данни:

Обработващ лични данни                              Цел на обработването на лични данни

“Тракия Енерджи-75” ЕООД                     Предоставяне на услугата в пълната й функционалност 

(2) Обработващите лични данни спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни.

Чл. 17. Дружеството не извършва трансфер на Вашите данни към трети държави.

Чл. 18. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Комисия за защита на личните данни

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

www.cpdp.bg

Чл. 19. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Чл. 20. Ако съгласието се отнася за трансфер, Дружеството описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

Приложение № 1

Форма за оттегляне на съгласие за целите на обработка

Вашето име*: …………………….

Вашият имейл, който сте използвали в електронния магазин*: …………………….

Данни за обратна връзка (e-mail)*: …………………….

До

„Тракия Енерджи-75” ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 200151919

Седалище и адрес на управление: област Стара Загора, община Мъглиж

гр. Мъглиж 6180

ул. „Тракийска могила ” № 2

Адрес за кореспонденция: област Стара Загора, община Казанлък

гр. Казанлък 6100

ул. “Петко Стайнов ” №12, ет. 5, ап. 5

Телефон: 0878563374

E-mail: [email protected] ,

Уебсайт: https://www.biopapi.com/ 

С настоящото оттеглям съгласието си за обработване на предоставените от мен лични данни за целите на получаване на информационен бюлетин, рекламни съобщения или други маркетингови материали, като съм запознат/а с условията за оттегляне на съгласието в съответствие със Задължителната информация за правата на лицата по защита на личните данни на електронния магазин.

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Комисия за защита на личните данни гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Телефон: 02 915 3 518 , Интернет страница: www.cpdp.bg

Приложение № 2

Искане за изтриване на личните данни

Вашето име*: …………………….

Вашият имейл, с който сте се регистрирали или сте използвали за поръчки в електронната платформа*: …………………….

Данни за обратна връзка (e-mail)*: …………………….

До

„Тракия Енерджи-75” ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 200151919

Седалище и адрес на управление: област Стара Загора, община Мъглиж

гр. Мъглиж 6180

ул. „Тракийска могила ” № 2

Адрес за кореспонденция: област Стара Загора, община Казанлък

гр. Казанлък 6100

ул. “Петко Стайнов ” №12, ет. 5, ап. 5

Телефон: 0878563374

E-mail: [email protected] ,

Уебсайт: https://www.biopapi.com/

Моля всички лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, съобразно посочената идентификация, да бъдат изтрити от Вашите бази данни.

Декларирам, че ми е известно, че част или всички от личните ми данни могат да продължат да бъдат обработвани и съхранявани от Дружеството за целите на изпълнение на законовите му задължения.

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва: Комисия за защита на личните данни, гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Телефон: 02 915 3 518, Интернет страница: www.cpdp.bg

Приложение № 3

Искане за преносимост на лични данни

Вашето име*: …………………….

Вашият имейл, с който сте се регистрирали или сте използвали за поръчки в електронната платформа*: …………………….

Данни за обратна връзка (e-mail)*: …………………….

До

„Тракия Енерджи-75” ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 200151919

Седалище и адрес на управление: област Стара Загора, община Мъглиж

гр. Мъглиж 6180

ул. „Тракийска могила ” № 2

Адрес за кореспонденция: област Стара Загора, община Казанлък

гр. Казанлък 6100

ул. “Петко Стайнов ” №12, ет. 5, ап. 5

Телефон: 0878563374

E-mail: [email protected] ,

Уебсайт: https://www.biopapi.com/

Моля всички свързани с мен лични данни, които се събират, обработват и съхраняват във Вашите бази данни, да бъдат изпратени във формат XML на e-mail: …………………….

 Дружество – приемащо данните: „Тракия Енерджи-75” ЕООД

Наименование: „Тракия Енерджи-75 ” ЕООД

Идентификационен номер (ЕИК, БУЛСТАТ, рег. номер в КЗЛД): 200151919

E-mail: [email protected]В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва: Комисия за защита на личните данни, гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Телефон: 02 915 3 518, Интернет страница: www.cpdp.bg