Кои храни са „био“?

ноември 2, 2020

Кои храни са „био“? Много често си задаваме този въпрос. Какво всъщност да търсим под думичката „био“ в храните.

Да започнем със земеделието.

 Какво да очакваме от биологичните земеделски продукти? 

Това са продукти, които се отглеждат в чист район, опазват се водите и почвите при производството на такъв вид храна и в също време тази храна има лечебна сила за организма.

Много ясно са регламентирани кои храни са „био“. Това са храни които се произвеждат при стриктно спазване на Регламент ЕИО № 2092/91  за биологично земеделие.

Как точно се оглеждат земеделските продукти, за да бъдат сертифицирани като биопродукти.

Мястото където се отглеждат, трябва да се намира в сравнително чист район.

Почвата не трябва да се наторява с химически торове и да се използват различни видове химически препарати за растителна защита.

Има периодично редуване на културите.

В дадената почва при засаждане, трябва да се докаже, че не е замърсена.

Да се прибира само узряла реколта и изследвана за пестициди и химически замърсители.

Да не се отглеждат посевите в райони в които водите са замърсени с химически елементи.

Стриктно да се спазват препоръките за биологично земеделие.

А сега за отглеждането по биологичен начин на животните.

Животните трябва да се гледат в подходящи райони, където няма голямо индустриално замърсяване.

Храната която ядат животните трябва да е чиста без химични добавки . В случай, че животното е болно се лекува с лекарства.

Всичко с което се храни и пие животното трябва да е екологично чисто и да не съдържа химически примеси.

Животните да се отглеждат в подходящи помещения по хуманен начин.

За биологична храна се  счита, тази, която е приготвена в чиста среда без консерванти и оцветители, а в същото време за отглеждането и не са използвани химични торове, пестициди и други химични елементи. Много е важно при закупуването на храна, да се следи: дали производителя има съответните разрешителни за биологично производство и дали има разрешение от Българската агенция по храните да приготвя и продава съответните продукти.

Коментари 0

Вашият коментар

Вашата ел.поща няма да бъде показана публично. Задължителните полета са обозначени с *